Från och med juni månad 2010 publicerar Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf en gratistidning till svenskspråkiga hushåll i Nyland, Åboland, Österbotten och Åland. Tidningen, som heter på svenska, har olika tema varje nummer. Det första temat var teater, det andra kultur & fritid. Antalet mottagare är 130 932 svenskspråkiga hushåll. Här nedan kan du läsa tidning nr 2/2010.

 

Tidningen utdelas som icke adresserat utskick via Itella och Posten Åland. Spridningsområdet enligt följande Nyland (64 200 ex.), Åboland (12 234 ex.), Österbotten (41 811 ex.) och Åland (12 687 ex.).

Tidningen utkommer ännu 1 gång år 2010. Följande nummer med fritid som tema utkommer v. 36 / 2010. Årets sista tidning utkommer v. 50 / 2010, med teater som tema.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf är centralorganisation för ungdomsföreningarna i Svenskfinland. Helheten innefattar fyra landskapsförbund, 7 nyländska lokalförbund, drygt 270 medlemsföreningar och ca 50 000 personmedlemmar. FSU handhar uppgifter som relaterar till kultur, ungdom, fritid och finlandssvenskar. Framom allt finns FSU till för medlemmarna.

Läs mera om ungdomsföreningarna här!